Nyhammars Folkets Hus - Hyr lokal hos oss!

Vi undanber oss hyresgäster som inte ställer upp på alla människors lika värde, som inte står för demokrati och FHP-organisationens värdegrund.
/ styrelsen 2014-08-31

Detta är på gång 2019:
* vårstädning i parken
* sommarfest
* övernattning i skogen med Folkans ungdom


Välkomna till
Nyhammars Folkets Hus
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ungdomsverksamhet
 
 
=0=0=0=0=0=0=0=0=
 
 Ungdomsgård i Nyhammar

Gården har öppet alla måndagar och tisdagar mellan kl. 16:30-21:30 samt varannan fredag (jämna veckonummer) kl. 18:00-24:00.

Man får komma till Folkan från det år man fyller 12, dvs på vårterminen får alla åk 5 komma varje öppetkväll och på höstterminen har 5:orna tre prova på-tillfällen.
Målgruppen för Folkan är högstadieelever och verksamhetens bas styrs av avtal med Ludvika kommun.
Den övre åldersgränsen är 19 år!

De som går i åk 5, 6 och 7 får vara på Folkan tills kl. 20:00 på måndagar och tisdagar och till kl. 22:00 på fredagar.

På Folkan är det ungdomarna som styr vilka aktiviteter och händelser som fyller vår verksamhet. Ungdomarna tillsammans med personalen planerar, genomför och utvärderar aktiviteterna. 
 
                                     ****************
 
 
Ungdomsgården Källaren Ludvika har upphört. Frändskapshuset kommer i fortsättningen att ha olika aktiviteter för vuxna och ungdomar.
Site Builder drivs av  Vistaprint